Wie?

 • Willemien Bierman, logopedist, Specialist in Ondersteunde Communicatie (OC)

Wat?

 • Advisering OC middelen voor éénieder met een communicatieve beperking 

 • Hulp bij aanvraag van een OC hulpmiddel in de vorm van een spraakcomputer, Speechpack etc.

 • Kennis maken met, en implementatie van OC middel in de leefomgeving van het kind

 • Training in het gebruik van specifieke communicatie software 

 • Kleinschalige opvang gericht op verbetering van de communicatie 

Waar?

 • In de leefomgeving: thuis, op school, op de instelling, op het logeeradres

Hoe?

 • Coachen van ouders, begeleiders en andere communicatiepartners

 • Training van ouders, begeleiders, professionals 

Visie op communicatie

 • Iedereen heeft recht op communicatie en ontwikkeling

 • Als jij de wereld om je heen niet helemaal begrijpt, helpt het wanneer de omgeving zich aanpast aan jou, met behulp van Ondersteunde Communicatie 

 • Wanneer je niet kan spreken zijn er nog genoeg andere manieren om je boodschap over te brengen. Denk aan geschreven taal, gebarentaal, symbolentaal, spraakcomputers

 • Een alternatieve taal leer je door het voorbeeld van je omgeving

 • Facebook
 • Twitter
privacy pol.png

© 2018 Alle rechten voorbehouden - Willemiens Beeldspraak