Werkwijze 

Aanmelding
Om te kunnen behandelen is er een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. 

Tijdens de eerste kennismaking bekijken we samen de hulpvraag en wat er nodig is aan zorg. De uitkomst kan een enkel communicatieadvies zijn, of langere begeleiding of behandeling. 

Advies/Behandeling
Nadat ik onderzoek heb gedaan, het onderzoek gaat meestal door middel van observaties, gesprekken met mensen uit de omgeving , of invullen van vragenlijsten, kan een communicatieadvies uitgebracht worden. Ik werk graag samen met andere betrokken behandelaren zoals een logopedist en/of ergotherapeut van school of dagcentrum. Het advies dat ik geef is er op gericht om de communicatiepartners van de cliënt in staat te stellen verder aan de slag te gaan met mijn adviezen.
Wanneer alleen een advies niet genoeg is volgt er een periode waarin ik de omging intensiever begeleid en coach of  besluit tot het geven van een directe behandeling. Deze behandelingen vinden gezien de problematiek en complexiteit meestal plaats aan huis. 

De begeleiding bestaat uit allerlei onderdelen zoals: het ontwerpen van een communicatiesysteem, het leren werken met het communicatiehulpmiddel of de computeraanpassing en het onderhouden van uw hulpmiddel.

De omgeving kan ook extra ondersteuning krijgen om het hulpmiddel te leren gebruiken en hoe ze deze het beste kunnen inzetten bij de cliënt.  Samen met de omgeving kunnen we een passend stappenplan maken zodat de omgeving gericht kan oefenen met de cliënt. Belangrijk in deze is dat het oefenen een fijne ervaring is waarbij men samen plezier beleeft.
Ondersteunde communicatie kent vele vormen zoals voorwerpen, foto's, pictogrammen, gebaren en technische apparatuur van eenvoudig tot zeer uitgebreid. Ook zijn de tablets niet meer weg te denken en worden deze dagelijks ingezet in de behandeling. De Apple iPad is hier favoriet door de vele Apps die te koop zijn in de Apple Store op het gebied van ondersteunde communicatie.
Ondersteunde communicatie is er voor iedereen en je kan hiermee al op zeer jonge leeftijd beginnen. Belangrijk is dat de voorwaarden voor communicatie aandacht krijgen. Onderzoek en eigen ervaring heeft uitgewezen dat OC de spraak/taal ontwikkeling juist bevordert en niet vertraagd zoals sommige mensen denken.  

Ook op latere leeftijd kan ondersteunde communicatie zeer welkom zijn zoals bijvoorbeeld bij Afasie of ALS.

  • Facebook
  • Twitter
privacy pol.png

© 2018 Alle rechten voorbehouden - Willemiens Beeldspraak