Logopedist, Specialist Ondersteunde Communicatie

Als logopedist heb ik mij gespecialiseerd in Ondersteunde

Communicatie. Dat is een zeer specialistisch onderdeel binnen de logopedie. Er zijn in Nederland maar een paar logopedisten die met dit specialisme zelfstandig opereren.

Wanneer kinderen niet tot spreken komen, kunnen zij wel leren communiceren. Ieder mens is uniek zo ook in zijn of haar communicatie.

Als Specialist Ondersteunde Communicatie, ga ik op zoek naar de manier waarop een niet sprekend kind kan communiceren. Wanneer duidelijk zijn/haar manier duidelijk is voor zijn/haar omgeving, leer ik de communicatiepartners van het kind, dus zijn omgeving, hoe je deze manier kan communiceren kan leren verstaan en zelf ook kan aanbieden zodat je als ouder een voorbeeld blijft voor je kind. Wanneer je kind leert spreken, leert hij dat ook alleen omdat hij het voorbeeld voor het kind bent geweest. ik kinderen hierin begeleid kan verschillen in het leren spreken met behulp van een spraakcomputer, iPad, gebarentaal, communicatieboek etc. 

De communicatie moet aansluiten bij de persoon en zijn omgeving.

Wanneer je een geschikt middel hebt gevonden om de communicatie te ondersteunen je dat mensen zich vaak verder  ontwikkelen. mensen, zoals mensen met een verstandelijke-  en/of  lichamelijke beperking of met een ernstige verstoorde spraak- taalontwikkeling  gaat spreken niet vanzelf.

 

Deze mensen hebben daarbij hulp van hun omgeving nodig. Als je geen gesproken taal hebt om je te uiten zijn er nog genoeg anderen middelen om aan te geven wat je wel of niet wilt, of om een ervaring te delen of een opmerking te maken, mits je geleerd hebt hoe je dat kan doen. 

Betekenis verlening komt door ervaring. Door iemand iets te laten voelen, ruiken, zien en ervaren en daar taal aan koppelt komt er betekenis van taal. De taal kan zijn een woord, gebaar, foto, pictogram etc. 

Iemand die geen gesproken taal of anderen alternatieven heeft, uit zich meestal door middel van gedrag, bijvoorbeeld; door zich terug te trekken, te gaan gillen of slaan, dat noem je dan communiceren door middel van gedrag. Gedrag is vaak moeilijk te interpreteren en gebeurt niet altijd op een gewenste manier. Het is daarom belangrijk om alternatieve manieren van communiceren aan te bieden aan mensen die communicatief beperkt zijn. 

Ik werk in nauwe samenwerking met Stichting Milo, een behandelcentrum  te Schijndel. Dit centrum biedt multidisciplinaire onderzoeks- en behandeltrajecten met veel aandacht voor de omgeving van de cliënt.
Willemiens Beeldspraak is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en de eigenaar Willemien Bierman is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

  • Facebook
  • Twitter
privacy pol.png

© 2018 Alle rechten voorbehouden - Willemiens Beeldspraak